Satu Rosenlew

Olen Satu Rosenlew, Vantaalainen sairaanhoitaja ja terveystieteen maisteri. Tulin KNF:lle töihin ”vahingossa” vuonna 1997 kesätöihin ja olen edelleen sillä tiellä. Aloitin urani Meilahden sairaalan KNF-osastolta.  Olen toiminut Lasten sekä Jorvin-KNF-osastojen osastonhoitajana mutta työkuviot palauttivat minut takaisin Meilahteen osastonhoitajaksi. KNF-yhdistykseen liityin lähes heti töihin tultuani ja useita vuosia toimin yhdistyksen tilintarkastajana. Vuonna 2014 minun valittiin KNF-hoitajayhdistyksen hallitukseen ja varapuheenjohtajaksi.

KNF-työssä mukavinta on työn haasteellisuus ja itsenäisyys, sekä päivätyö. Minusta ei olisi enää vuodeosastolle ja yötyöhön. KNF:llä on töissä loistavia ihmisiä ja työnteko täällä on hauskaa ja mieluisaa. Vuosien varrella KNF:lla tapahtuneet kehitykset niin menetelmissä kuin organisaatiossa ovat tuoneet vielä lisäpotkua työn tekemiseen.

Milla Lupsakko

Olen Milla Lupsakko, bioanalyytikko (YAMK, kliininen asiantuntija). Työskentelen tällä hetkellä Video-EEG yksikössä Lastenlinnassa. Tätä ennen olen ollut töissä Lasten KNF:lla vuodesta 2009. Päädyin KNF-tutkimusten pariin hieman sattumalta. Olen ollut Au-pairina kaksi kertaa ja työ lasten kanssa ja mielenkiinto alaa kohtaa saivat minut hakemaan äitiysloman sijaisuutta. Sillä tiellä olen siis edelleen, tosin nyt vakituissa toimessa. Minulla on myös karttunut kokemusta KNF:n opetuksesta Metropolia-ammattikorkeakoulussa. Jäsenenä KNF-hoitajayhdistyksessä olen ollut vuodesta 2009. Tämä on toinen kauteni yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana. KNF on mielenkiintoinen ja haastava ala. Lapsipotilaat tuovat tutkimuksiin vielä oman lisähaasteensa. Työn haastavuus ja mukavat työkaverit ovat ehdottomasti parasta työssäni!

Pasi Laasonen

Työskentelen Päijät-Hämeen keskussairaalan (Lahti) KNF:llä. Siellä olen ollut vuodesta 2001. KNF:lle päädyin töihin Kliinisen fysiologian kautta. Erikoistumisopintojen kautta sitten lopullisesti sinetöityi urani KNF:ssa. Yhdistyksen jäsenenä olen ollut kymmenisen vuotta ja hallituksessa reilu viis vuotta; tarkkaan en muista, mutta pitkään joka tauksessa :). Parasta KNF-hoitajan työssä on tietenkin asiakkaat. Koskaan ei tiedä millainen tapaus ovesta sisään astelee! Haastavaa ja monipuolista kaiken kaikkiaan.

Catrine Grönholm

Olen Catrine Grönholm ja olen työskennellyt Meilahden KNF:llä yli 20 vuotta. Koulutukseltani olen sairaanhoitaja ja asun Espoossa. Olen suomenruotsalainen, joten ruotsinkieliset potilaat ohjataan usein minulle. Ennen KNF-uraani työskentelin noin 10 vuotta Jorvin sairaalassa sisätautien vuodeosastoilla ja päivystyspoliklinikalla.
Vuorotyön haasteiden takia etsin aikoinani päivätyöhön ja päädyin Meilahden KNF:lle. KNF- yhdistyksessä olen ollut mukana alusta alkaen ja hallituksessa melko pian liittymisen jälkeen. Hallituksen jäsenenä olen toiminut rahastonhoitajana jo useita vuosia. Työ Meilahden KNF:llä on vaihtelevaa ja monipuolista, koska omien toimipisteiden ( Meilahti, Laakso, Töölö) lisäksi sukkuloidaan tarvittaessa myös muissa vastuualueen yksiköissä. Haastavinta työssä on hallita kaikkia vanhoja sekä uusia tutkimuksia eri toimipisteissä. Mukavinta työssä on onnistunut tutkimus, tyytyväinen potilas ja sujuva työskentely mukavien työkavereiden kanssa.

Nina Järvenpää

Olen Nina Järvenpää, suomenruotsalainen bioanalyytikko ja FM Espoosta. Olen työskennellyt Jorvin KNF-osastolla vuodesta 2013 ja liityin KNF-yhdistykseen heti samana vuonna. Yhdistyksen hallitukseen minut valittiin 2015. Ennen KNF-uraani olin kotiäitinä lähes kymmenen vuotta. Perheessämme on neljä lasta ja kaksi koiraa, joten päivätyö vain arkisin oli minulle tärkeä kriteeri työtä hakiessa. Olen toiminut pari vuotta osastomme laatuyhdyshenkilönä, työsuojeluparina ja hygieniavastaavana, sekä koko vastuualueen kemikaali- ja kielivastaavnaa. Vastuutehtävät antavat erilaista näkökulmaa KNF-työskentelyyn ja myös lisää vaihtelevuutta työkuvaan. Tänä vuonna siirryin osastomme osastonhoitajaksi, ja sen myötä työtehtävät ovat luonnollisesti muuttuneet. Parasta KNF-työssä on ehdottomasti ja ihmiskontaktit – sekä ihanat työkaverit että erilaiset asiakkaat. Lisäksi nautin työn tuomista haasteista ja uuden oppimisesta. KNF on erittäin mielenkiintoinen ala!

Marja Sillankorva

Olen Marja Sillankorva, bioanalyytikko (YAMK, kliininen asiantuntija). Toimin Hyvinkään ja Peijaksen KNF:n osastonhoitajana HUS-Kuvantamisessa. KNF:llä aloitin 2010, jolloin tulin ensimmäistä kertaa Hyvinkään KNF:lle sijaiseksi. Tätä ennen työskentelin useamman vuoden KLF:n puolella. KNF:llä tehtävän työn haasteellisuus ja mielenkiintoisuus sekä mukavat ihmiset saivat minut vaihtamaan aikoinaan ”puolta” ja ovat edelleen niitä asioita, minkä takia viihdyn KNF:llä hyvin. Yhdistyksen jäsen olen ollut vuodesta 2012 lähtien ja vuonna 2015 minut valittiin hallituksen jäseneksi.

Seija Suni

Olen Seija Suni, sairaanhoitaja (YAMK, kliininen asiantuntija). Työskentelen Kliinisen neurofysiologian yksikössä Etelä-Karjalan keskussairaalassa, Eksotessa. Minulla on laaja kokemus sairaanhoitajana eri osastoilla osastotyössä, viimeksi teho- ja kardiologisella osastolla. Päädyin KNF osastolle v. 2010 sattumalta halutessani päivätöihin, enkä ole katunut.
Olen KNF yksikön vastuuhoitaja ja työhöni kuuluu myös hallinnollisia tehtäviä. Lisäksi teen säännöllisesti kardiologisia tutkimuksia KLF:n puolella. Olen myös opettanut Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoita heidän KNF –opiskelun käytännön harjoittelussa.  KNF-hoitaja yhdistyksen jäsen olen ollut vuodesta 2010 ja hallituksen jäsen vuodesta 2014.
Parasta työssäni on päivätyö ja työn itsenäisyys. Oman työsuunnitelmaan pystyy itse vaikuttamaan. Lisäksi eri ikäiset asiakkaat ja vaihtelevat tilanteet tuovat haasteellisuutta. Joka päivä on erilainen.