Vuoden KNF-hoitaja

Onko työyhteisössäsi osaava ja tunnustusta ansaitseva KNF-hoitaja?

Kriteerinä on, että ehdotetun henkilön tulee olla KNF-hoitaja yhdistys ry:n jäsen ja jäsenmaksu tulee olla maksettuna (jos ei ole varma, niin asiaa voi tiedustella:knfhoitajat.jasenrekisteri@gmail.com). Ehdotettava henkilö ei saa kuulua KNF-hoitajayhdistyksen hallitukseen. Hallitus tekee valinnan marraskuussa ja valitsee lähetetyistä ehdokkaista vuoden KNF-hoitajan. Voittajalle ilmoitetaan etukäteen.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi miksi juuri kyseinen henkilö tulisi valita vuoden KNF-hoitajaksi. Perusteluina voi olla esimerkiksi jokin merkittävä kehitystyö alalla, pitkä työkokemus ja sen myötä tullut osaaminen, potilaanohjaustaidot, perehdyttäminen jne. Lisäksi hakemuksen tulee sisältää seuraavat seikat: Hakemuksen lähettäjän asema ja työkokemus alalla. Ehdokkaasta: kauanko henkilö on työskennellyt KNF:lla, miten päätyi alalle ja missä työskentelee. Vuoden KNF-hoitajasta julkaistaan perustelut ja valokuva nettisivuilla.

Lähetä hakemuksesi liitetiedostona(word tai pdf) hallituksen puheenjohtajalle: knfhoitajat.pj@gmail.com

Valittu saa tunnustuksena 300 euron lahjakortin valitsemaansa kohteeseen.