Olen Kirsti Saarela ja työskentelen sairaanhoitajana ja laatuvastaavana HUS Kuvantamisen KNF-vastuualueella. Ensimmäisen kerran tutustuin KNF-työhön 1989-1990 toimisessani Espoossa Jorvin sairaalassa EEG-hoitajana. Meilahden sairaalan KNF-yksikköön Helsinkiin tulin vuonna 2002. Meilahdessa opinkin sitten tekemään EEG:n lisäksi lähes kaikkia KNF:llä tehtäviä tutkimuksia.

Heti alusta asti eli vuodesta 2002 olen saanut olla mukana Meilahden sairaalan päivystysalueella 8- kanavaisen jatkuvan EEG-seurannan eli EEG-monitoroinnin käyttöönotossa ja toiminnan ylläpidossa. Noin viisi vuotta sitten haluttiin päivystysalueella ottaa käyttöön monitorointikytkennän mukainen nopeampi ja lyhytaikaisempi myssyllä toteutettava suppea EEG-tutkimus, jossa päivystysalueen hoitohenkilökunta tekee 8-kanavaisen EEG-rekisteröinnin virka-ajan ulkopuolella KNF-yksikön ollessa kiinni. KNF-lääkärit voivat lausua etänä näitä suppeita EEG-rekisteröintejä ilta-aikaan. Tässä toiminnassa olen ollut mukana suunnittelemassa toimintaa ja kouluttamassa päivystysalueen henkilökuntaa. Erilaisia koulutustilaisuuksia on ollut arviolta yli 40 ja kouluttamiseen on osallistunut KNF:ltä minun lisäkseni useita KNF-lääkäreitä ja hoitajia. Toiminta on ollut potilaan hoidon kannalta hyvin vaikuttavaa ja kliinikot ovat olleet siihen erittäin tyytyväisiä.

Tätä menestystarinaa ei olisi voitu toteuttaa ilman Meilahden KNF-väen positiivista ja energistä tekemisen meininkiä ja määrätietoista sitoutumista potilaan ja häntä hoitavan henkilökunnan parhaaksi toimimiseen. Meillä ei kenenkään tarvitse tehdä yksin kaikkea ja jokaisen on helppo onnistua!