Olemme olleet toiminnassa vuodesta 1970. Tarkoituksenamme on koota yhteen alan ammattilaisia ja pitää yllä sekä kehittää heidän ammattitaitoaan. Lisäksi yhdistys tukee mm. jäsentensä ammatillista lisäkoulutusta.

Yhdistys järjestää koulutuspäiviä ja luo yhteyksiä eri yksiköiden välillä.  Tämä on tärkeää työtä pienen erikoisalan osaamisen turvaamiseksi.